ไดนามิก เป็นผู้จำหน่าย และนำเข้าสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานทุกชนิด งานติดตั้งไฟฟ้าโรงงานและอาคาร ทุกประเภท อาทิเช่น PLC, SENSOR, IGBT, INVERTER, POWER SUPPLY, TIMER, OVERLOAD RERAY, SAFETY SENSOR, SAFETY PRODUCT, ESD PRODUCT, SERVO MOTOR, MOTOR GEAR, ENCODER, BREAKER, PNEUMATIC, CONTROL PANEL, OIL SKIMMER, ENERGY SAVING ฯลฯ

เรามีความมุ่งเน้นในความพึงพอใจ ของลูกค้าในด้านราคา และบริการ คำมั่นสัญญาของไดนามิกด้านราคาและคุณภาพสินค้า เป็นเครื่องการันตี ทำให้หลายองค์กรใหญ่ๆในประเทศ ไว้ใจและใช้บริการและสินค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน เรามองเห็นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก เพราะทุกนาทีมีผลต่อกระบวนการผลิต เราจึงมีทีมงานที่คอยให้บริการ ติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ได้อย่างรวดเร็วทันใจ ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งหมดคือนโยบายที่เราชาวไดนามิกยึดมั่น และถือปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่าน

OUR SERVICES

Find usGET IN TOUCH

096-496-4195

096-626-3629

183/4 ถนนกาญจนาภิเษก ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

sales_dynamic@hotmail.com salesdeptdynamic@gmail.com 

ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ ABB 45 kw.

อินเวอร์เตอร์ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ ให้ได้ตามที่เราต้องการ ช่วยควบคุมมอเตอร์ในรูปแบบที่แตกต่างได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้คำสั่งเพิ่มหรือลดความเร็วได้ง่ายขึ้น ลดการกระชากอย่างกะทันหันของตัวมอเตอร์ จึงช่วยยืดอายุการใช้งานมอเตอร์ ประโยชน์ของ VSD inverter ช่วยประหยัดพลังงาน เพราะ vsd inverter ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น แตกต่างจากการใช้ในทั่วไปซึ่งมีอัตราสม่ำเสมอตลอดเวลา ส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 25 - 70% ซึ่งการประหยัดพลังงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้คุณคืนทุนภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปี

ติดตั้งอุปกรณ์ตู้ Capacitor Bank

Capacitor Bank (คาปาซิเตอร์ แบงค์) หรือเรียกอีกอย่างว่า Cap Bank (แคปแบงค์) คือ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บประจุไฟฟ้า โดยมันเป็นอุปกรณ์ที่มักจะถูกนำมาใช้ในกรณีที่โรงงานมีการใช้ไฟฟ้าเกินค่าที่ถูกกำหนดไว้ เช่น การใช้งานมอเตอร์พร้อมกันหลาย ๆ เครื่อง จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟเป็นจำนวนมากในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงไฟฟ้าไปใช้งานที่เกินค่าที่การไฟฟ้าฯ ได้มีการกำหนดเอาไว้ ซึ่งถ้าหากโรงงานไหนที่ไม่มีการติดตั้ง Capacitor Bank เอาไว้ จะต้องเสียค่าปรับ โดยค่าปรับที่ว่า นั่นก็คือ ค่ากำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power : var) ที่ใช้งานเกินจนต้องถูกปรับจากการไฟฟ้าฯ